Språk

Om oss

Bakgrund 

Maj-Lis Filantropiska InsamlingsStiftelse (MFS) grundades av visionären och missionären Maj-Lis Johansson tillsammans med Betaniaförsamligen i Årjäng och några eldsjälar år 1988, men verksamheten påbörjades i själva verket redan på 1970-talet.

MFS är en filantropisk organisation som är baserad och grundad på kristna värderingar. Vårt arbete syftar till att ge en hjälpande hand till de fattigaste och mest utsatta människorna i vårt samhälle, i första hand i Portugal och andra länder med portugisiska som språk, men även andra hårt drabbade områden i världen.

Organisationen arbetar med att utveckla och stödja kort- och långsiktiga program för fyra olika fokusområden – barn, kvinnor, vuxna samt krissituationer.

 

Vision 

Vår vision är att förbättra världen vi lever i genom att ingjuta hopp, inspirera och utveckla livsvillkoren för de människor som är i störst behov.

 

Mission

Vår mission syftar till att nå varaktiga förändringar genom kort- och långsiktiga program för våra fyra fokusområden:

  • Barn – genom barnhem, utbildning, skolgång, läger för föräldralösa och andra behövande.
  • Kvinnor – fattiga ensamstående mammor, prostituerade, misshandlade.
  • Vuxna – alkoholister, narkomaner, gamla, ensamma och hemlösa.
  • Krissituationer – t.ex. vid översvämningar, jordbävningar, vulkanutbrott, orkaner eller bränder i såväl Portugal som andra länder.

 

Hur vi arbetar

MFS organisation bygger helt och hållet på ideell grund utan vinstsyfte. Volontärerna arbetar utan lön. De som skickar kläder har själva betalt omkostnaderna till MFS dörr. Av alla bidrag som kommer i form av pengar som skänks till oss försöker vi hitta bästa lösningen. Tillsammans med våra samarbetspartners når vi samhällets mest utsatta människor.

 

En hjälpande hand med kristna värderingar

Vi vill med en kristen värdering om allas lika värde finnas för den som söker en hjälpande hand. Målet formulerade vi redan 1975 – att ge den lilla människan förutsättningar till ett meningsfyllt liv.

 

Vi ger barnen hopp om framtiden

Med dåliga förutsättningar i en nedbrytande miljö är det lätt att hamna i ett destruktivt beteende som är svårt att bryta.

Därför arbetar vi mycket med att erbjuda barn något annat än de är vana vid. På våra lägervistelser får barnen upp ögonen och förstår att skolan är en möjlighet för dem att ta sig ur slummen och det finns annat än våld, droger och misstänksamhet som styr vårt samhälle.

Många säger idag att just våra läger vad det bästa som hänt dem. Vi vill ge så många som möjligt samma upplevelse och behöver fler bidrag till vår verksamhet.

 

Våra samarbetspartners

Enorm hjälp kommer från Sverige

Vi har fått tonvis med hjälpsändningar från hela Sverige under årens lopp. Gemensamt för alla som hjälper oss är ett stort hjärta och ett mycket starkt engagemang, t.ex. Ulla Brask, Gunnel och Roland Sjöholm samt Gun-Brith Nilsson. Hit hör även sygrupperna i Årjäng och Bredäng samt Eric Edins stiftelse, Erikshjälpen, PMU Vårgårda och Hoppets Stjärna.

Till våra utländska partners hör engelska Siloam Christian Ministries (www.siloam.org.uk) via Richard Norton. Det är en mission som stött oss under många år med allt från rullstolar och kläder till leksaker och litteratur. De har också hjälpt oss med julutdelningar.

Via pingstkyrkan i Antwerpen i Belgien har vi hjälp av Fabien och Christine Vanquaillie. Fabien är före detta missbrukare och var den första som kom med en container. Han bidrar fortfarande med livsmedel, kläder, möbler, datorer och mycket annat.

Fosterhem för barn

Gina och Richard respektive Johanna och Tony är goda exempel på familjer i Portugal som tidvis tar hand om barn som kommer från svåra hemförhållanden. När barnens hemsituation förbättras får de komma tillbaka till sina ursprungliga hem igen.

Sommarläger för barn

Paula och Rolf Graf, Administração Adonia Portugal, har omfattande ungdomsarbete och ordnar konsertveckor och läger med undervisning i sång och musik.

União Biblica Portugal, Bibelsällskapet, ordnar läger i olika områden för olika åldersgrupper. Avgiften för en deltagare är 500–800 kronor för en vecka (år 2011).

I Bulgarien driver konstnärerna Penka och Hari Atanasov även kyrkoverksamhet. De når barn i olika samhällsklasser och områden och ser goda resultat i deras omfattande arbete.

Pingskyrkans sociala avdelning i Portugal

Barnhem. Lar Betania är barnhem för flickor och pojkar som i stort behov av ekonomiskt stöd, eftersom varje plats kostar pengar och hemmet får inga statsbidrag. Just nu finns lediga platser men ingen som kan betala.

Äldreboende: För fattiga äldre som inte har någonstans att ta vägen har Pingstkyrkan i Lissabon ordnat med äldreboenden. Även här finns lediga platser, för pengar saknas.

ACRAS (Associação Cristã de Reinserção e Apoio Social) integrerar utslagna, fångar upp hemlösa, dysfunktionella familjer och ensamstående mammor. Missbrukare och alkoholister hjälps vidare till rehabiliteringshem, Desafio Jovem.

Rehabiliteringshem för missbrukare

Desafio Jovem fick hjälp att starta av Maj-Lis. De första sängarna och utrustningen kom i containrar som sedan gjordes om till bostad för föreståndaren och de första intervjuerna gjordes hemma i trädgården hos Maj-Lis och Eskil. Idag har Desafio Jovem ett flertal behandlingshem i Portugal.

Cruz Azul/Blå Korset fick även de starthjälp av Maj-Lis i samband med etableringen av sitt första behandlingshem i Azambuja i Portugal. Idag arbetar de med förebyggande information om alkoholproblem.

Associação Remar arbetar med missbrukare och deras barn. Behandlingshemmet använder sig av arbetsträning som metod och vi  samarbetar med dem både med barn och missbrukare.

Hem för rörelsehindrade ungdomar

Lar da boa Vontade är ett hem för unga rörelsehindrade och ligger alldeles i närheten av stiftelsens kontor och lager. Vi bidrar med sängar, rullstolar, handikappmaterial och besök.

Missionsinsatser i Afrika

Moçambique stödjer vi idag via Chris och Carmica Hemborough, Project Moçambique, med stöd till skolor och kyrkor med cyklande evangelister.

Guinea-Bissau stödjer vi via Orei och Isabel Quemol, Mevic (Missão Evangélica Intercultural), som arbetar både med skolor och kyrkor.

Övrig hjälp och stöd

Vi vill också nämna Internationella skolan i Cascais (www.icsc.pt), St Julians skola i Carcavelos (www.stjulians.com) och svenska ambassaden i Lissabon (www.swedenabroad.com). Sist men inte minst ett stort tack till våra nära vänner och grannar i Carcavelos!

 

Våra Stadgar hittar du här

 

Organisation och styrelse

Styrelseledamöterna har ett starkt intresse för vår verksamhet.

Nuvarande styrelses ordinarie ledamöter

Maj-Lis Johansson, ordförande och föreståndare

Samuel Johansson, sekreterare

Gunnel Sjöholm, suppleant

Ulla-Brith Stegenberg, suppleant

Karin Johansson, suppleant

 

 

Volontärer. Hundratals volontärer har hjälpt oss i Portugal, Sverige och andra länder genom åren.

Svenska